Componență și declarații

În urma alegerilor locale din 5 iunie 2016 a rezultat următoarea componență a Consiliului local:

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

1.

FILIP STEFAN

UDMR

2.

GORON PAVEL

PNL

3.

LECZFALVI STEFAN

UDMR

4.

MAN ROXANA DANIELA

PNL

5.

MAZARE GHEORGHE

PSRO

6.

MOLDOVAN CRISTIAN

PSD

7.

MOLDOVAN GABRIEL

PSD

8.

MURESAN ANDREI

PSD

9.

ORSANU GELU CATALIN

PSD

10.

PAUNESCU IOAN

PSD

11.

PETAC GABRIEL DANIEL

PSD

12.

POP DAN ADRIAN

PSRO

13.

SALATIOAN ALIN IOAN

PSD

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

  • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

  • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;

  • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;

  • atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

  • atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.